"Суу ресурстарынын климаттык өзгөрүүсүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу" долбоору

Долбоордун компоненттери

Ирригациялык инфраструктураны коргоо жана модернизациялоо

Айыл чарба багытындагы жерлердин менеджменти жана ички чарбалык сугарууну башкаруу

Табигый кырсыктардын тобокелдиктерин башкаруу боюнча потенциалын жакшыртуу жана ӨКМдүн өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү

Суу ресурстарынын климаттык өзгөрүүсүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу

БАЙЛАНЫШ

Дарек:

Кыргызстан, Бишкек 720055, Токтоналиева, 4А көч.

Телефон:

+996 312 54 91 08

Факс:

+996 312 54 91 08